NOAA GOES satellite

Sounder Derived Product Imagery - GOES 500mb Relative Humidity

24 Hour Sounder DPI Archive

adpiR500 bdpiR500 cdpiR500 ddpiR500 edpiR500 fdpiR500 gdpiR500 hdpiR500 idpiR500 jdpiR500 kdpiR500 ldpiR500 mdpiR500 ndpiR500

Latest 24 Hours - Sounder DPI Archive

00 GMT 01 GMT 02 GMT 03 GMT 04 GMT 05 GMT
06 GMT 07 GMT 08 GMT 09 GMT 10 GMT 11 GMT
12 GMT 13 GMT 14 GMT 15 GMT 16 GMT 17 GMT
18 GMT 19 GMT 20 GMT 21 GMT 22 GMT 23 GMT

Back To Main SDPI Page   Loop 24 hours  

Last modified on 11/23/09 by Americo Allegrino, NOAA/NESDIS/STAR/FPDT, IM Systems Group